Lansko leto je Svet Evrope opredelil posebne politične prednostne naloge za obdobje 2022–2024 za vzpostavitev novega evropskega raziskovalnega prostora (ERA) kot »območja, osredotočenega na raziskovalce, temelječega na vrednotah, ki temelji na odličnosti in vplivu, v katerem raziskovalci, znanje in tehnologija so podprti in lahko prosto krožijo.”

Evropski oblak za odprto znanost (EOSC) je bil poudarjen kot ključ za lažjo vzpostavitev “resnično delujočega notranjega trga znanja” z omogočanjem odprte izmenjave znanja in ponovne uporabe rezultatov raziskav. Ker je EOSC podatkovni prostor za znanost, raziskave in inovacije, je torej bistven spodbujevalec uresničevanja evropske podatkovne strategije.

Simpozij EOSC je glavni letni dogodek EOSC in letos poteka v Pragi na Češkem od 14. do 17. novembra 2022 kot del koledarja dogodkov češkega predsedovanja Svetu EU. To sovpada z drugim tristranskim dogodkom EOSC 15. novembra 2022.

Pričakuje se, da se bo simpozija udeležilo več kot 500 deležnikov iz ministrstev, oblikovalcev politik, raziskovalnih organizacij, ponudnikov storitev, raziskovalnih infrastruktur in raziskovalnih skupnosti po vsej Evropi in zunaj nje, da bi razmislili o ključnih dosežkih in strateških izzivih EOSC ter opredelili prednostne naloge in konkretne ukrepe na Evropska, nacionalna in institucionalna raven za pospešitev izvajanja EOSC.

PRIJAVA

Dostopnost