Novice – Odprta znanost

Spremljanje aktualnih dogodkov na področju odprte znanosti

Spletni forum CESSDA glede izzivov pri deljenju podatkov, ki so podlaga publikacijam

Založnike, uredništva in raziskovalce vabimo, da se nam pridružite v sredo, 30. junija 2021, od 13. do 16. ure na mednarodnem forumu, ki ga v Arhivu družboslovnih podatkov promoviramo v sklopu prizadevanj Konzorcija evropskih arhivov družboslovnih podatkov za večjo transparentnost, sledljivost in najdljivost raziskovalnih podatkov.

Več o dogodku Open forum: Challenges of sharing data linked to publications na povezavi: https://cessdajournalsoutreach.github.io/OpenForum/

Na dogodek se je potrebno prijaviti: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctdOyhqT4tH9DubmQ3qKwI8_s1lxkQ4xhx

(predavanje) Skupnostna znanost kot steber odprte in sodelovalne znanosti

Vljudno vabljeni na predavanje z naslovom Skupnostna znanost kot steber odprte in sodelovalne znanosti. Mag. Miro Pušnik vam bo na predstavitvi predstavil ključne mednarodne programske dokumente, na katerih temelji delovanje Citizen Science, nekatere primere dobre prakse doma in v tujini, nekatere pomisleke glede izvajanja tovrstnega koncepta znanstvenoraziskovalnega dela, polemizirali pa bomo tudi terminološka vprašanja glede slovenskega prevoda termina Citizen Science. Predstavitev bo v četrtek, 10.6. 2021 ob 10.00, trajala bo približno 45 minut, potekala bo preko telekonferenčnega sistema Zoom. (Povezavo boste prejeli zjutraj, na dan predstavitve.)

Prijavite se na spletni povezavi => http://www.ctk.uni-lj.si/skupnostna-znanost-kot-steber-odprte-in-sodelovalne-znanosti/

Predavanje si bo tudi kasneje moč ogledati na CTK Youtube kanalu.

32. Pogled na Odprto znanost: Stockholm

18. JUNIJ 2021 | 10:00 CEST

Registracija: https://www.focusopenscience.org/book/21stockholm/21regstock/

Spletni dogodek, ki ga organizira Univerza v Stockholmu, podpira ga UCL (University College London) Global Engagement Office in UCL Office for Open Science, ob tehnični podpori Scientific Knowledge Services.

Odprta znanost opisuje trenutni prehod v to, kako se izvajajo raziskave, kako se rezultati shranjujejo in širijo, kako raziskovalci sodelujejo, kako merijo uspeh in kako so raziskovalci nagrajeni za bolj pregledne in skupne pristope. Odprta znanost lahko spremeni raziskovalno krajino. Ta potencial je bil uspešno preizkušen v času pandemije.

Poudarjajoč raziskovalne prakse, bomo razpravljali o vlogi raziskovalnih organizacij, ki podpirajo ta prehod, tako lokalno kot mednarodno.

Dobrodošli, da se udeležite sej in razširite svojo profesionalno mrežo na mednarodni ravni.

Za več informacij obiščite spletno stran dogodka.

Oxford | Berlin poletna šola za odprte raziskave 2021

Oxford | Berlin poletna šola za odprte raziskave 2021
Datumi: 20. in 23. september 2021

Prijava: Zainteresirani udeleženci naj se prijavijo tukaj.

Prizorišče: Če razmere dopuščajo, bo poletna šola potekala v hibridni obliki, to je z osebnimi sestanki na lokalni ravni, organiziranimi v Oxfordu in v Berlinu, ter z možnostjo spletnega obiska. Če bodo v veljavi omejitve potovanj, bo poletna šola v celoti potekala prek spleta na eni ali obeh lokacijah.

Vprašanja pošljite na: summerschool_berlinoxford@bihealth.de

Sporočilo Evropske komisije o globalnem pristopu k raziskavam in inovacijam

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o globalnem pristopu k raziskavam in inovacijam: evropska strategija za mednarodno sodelovanje v spreminjajočem se svetu, 18. 5. 2021

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_com2021-252.pdf

Simpozij EOSC 2021

Izvajanje vključujočega Evropskega oblaka odprte znanosti

Sestavni del foruma zainteresiranih strani EOSC
15.-18. junij 2020 I Spletni dogodek
Organizator: projekt EOSCSecretariat.eu kot del podpore pri upravljanju EOSC.

Evropski oblak odprte znanosti je končno vstopil v svojo težko pričakovano fazo izvajanja (2021–2027). Simpozij EOSC 2021 ponuja priložnost za sodelovanje v skupnosti EOSC.

Združenje EOSC na podlagi Agende za strateške raziskave in inovacije EOSC (SRIA) ustanavlja številne svetovalne skupine in projektne skupine, ki bodo vzpostavljene do junija. Te se bodo osredotočile na prednostna področja v fazi izvajanja.

Simpozij ponuja tudi vključujočo platformo za vse zainteresirane strani za izmenjavo ciljev, vizij, dejavnosti in rezultatov, za oblikovanje prihodnosti EOSC.

PROGRAM
PRIJAVA

Spletna delavnica: Responsible Open Science

Nizozemski arhiv pod okriljem konzorcija CESSDA in v sodelovanju z ODISSEI organizira delavnico na temo upravljanja z raziskovalnimi podatki. Delavnica bo potekala v dveh delih, dva dni – 14. in 17. junija 2021 in je namenjena raziskovalcem, ki so na začetku svoje karierne poti in se želijo seznaniti s pripravo (FAIR) podatkov in odprto znanostjo. Delavnica bo v angleščini in je brezplačna. Mesta so omejena!

Tematska številka Časopisa za kritiko znanosti: Odprta znanost v Sloveniji in svetu

V sodelovanju RDA vozlišča Slovenija in Časopisa za kritika znanosti, domišljijo in novo antropologijo je izšla tematska številka Časopisa za kritiko znanosti, posvečena Odprti znanosti. Prispevki preizprašujejo status občanske/skupnostne znanosti, vrednotenje znanstvenega dela, analizirajo nepoštene prakse in vprašljive revijalne politike ter se sprašujejo tudi o epistemoloških predpostavkah moderne znanosti. Avtorska različica prispevkov je že na voljo v repozitoriju DiRROS.

(novice) Slovenska skupnost odprte znanosti

cid:image001.png@01D74B15.5FA60070

Obzorje Evropa je okvirni program za financiranje raziskav in inovacij v Evropski uniji za obdobje 2021–2027. Njegov predhodnik, program Obzorje 2020, je leta 2014 za upravičence uvedel obveznost, da zagotovijo odprt dostop do vseh recenziranih znanstvenih publikacij, povezanih z rezultati projektov. Leta 2017 je bil uveden pilotni projekt odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov, ki upravičence obvezuje, da zagotovijo razpoložljivost raziskovalnih podatkov ali navedejo, zakaj podatkov ni mogoče objaviti. Program Obzorje 2020 je med drugim prispeval k postopnemu vključevanju načel odprte znanosti v sedanjo raziskovalno prakso.

Okvirni program Obzorje Evropa prinaša nove zahteve v zvezi z odprto znanostjo:

Odprt dostop do publikacij

  • Obveznost odprtega dostopa velja tudi za monografije, knjižna poglavja in druga obsežna besedila.
  • Stroški objavljanja v odprtem dostopu se financirajo le, če gre za popolnoma odprto revijo. Stroškov objavljanja v hibridnih revijah ni mogoče financirati iz nepovratnih sredstev.
  • Odprti dostop do celotnega besedila publikacije je treba zagotoviti takoj, najpozneje na dan objave.

Upravljanje raziskovalnih podatkov

  • Izvzetje iz obveznosti, povezanih z upravljanjem raziskovalnih podatkov ni več mogoče.
  • Upravičenci upravljajo vse raziskovalne podatke v skladu z načeli FAIR, izdelati morajo načrt upravljanja podatkov in ga redno posodabljati.
  • Zagotoviti je treba odprt dostop do podatkov v skladu z načelom “odprto, kolikor je mogoče, zaprto, kolikor je potrebno”, kar pomeni, da podatkov v utemeljenih primerih ni mogoče objaviti, na primer, ko je to v nasprotju z varstvom osebnih podatkov ipd.
  • Upravičenci morajo podatke deponirati v podatkovni repozitorij in jih objaviti (če je to mogoče).
  • Podatki, ki bodo objavljeni, morajo biti objavljeni pod licenco CC-BY ali CC0 ali drugo enakovredno licenco.
  • Stroški za upravljanje podatkov (shranjevanje, obdelava, priprava na arhiviranje itd.) so upravičeni stroški v času trajanja nepovratnih sredstev.
  • V programu dela se lahko, kadar je upravičeno, določijo tudi dodatne obveznosti, da bi se za shranjevanje raziskovalnih podatkov in zagotavljanje dostopa do njih uporabljal Evropski oblak odprte znanosti (EOSC).

Več informacij najdete na povezavah:

Vzorec sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev za program Obzorje Evropa

Uredba (EU) 2021/695 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. aprila 2021 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa, določitvi pravil za sodelovanje in razširjanje rezultatov ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1290/2013 in (EU) št. 1291/2013

Dostopnost