Novice – Odprta znanost

Spremljanje aktualnih dogodkov na področju odprte znanosti

Unescov sklop orodij za odprto znanost

Unescov sklop orodij za odprto znanost Unesco je v decembru predstavil sklop orodij za odprto znanost (UNESCO Open Science Toolkit), ki so namenjena podpori izvajanja priporočila UNESCO o odprti znanosti. Zbirka orodij je niz vodičev, informativnih gradiv in kontrolnih seznamov, ki odražajo zadnji razvoj in stanje izvajanja priporočila. Gre za žive dokumente, ki so razviti v sodelovanju s partnerji Unesca za odprto znanost ter s pomočjo razprav in prispevkov članov Unescovih delovnih skupin za odprto znanost. 

UNESCO OPEN SCIENCE TOOLKIT

Odprti podatki v slovenskem javnem sektorju

Slovenija med prvimi vzpostavlja omrežje podatkovnih skrbnikov

Na strokovnem srečanju pod naslovom Razvoj omrežja skrbnikov podatkov (v angleščini Data Stewards) ter opredelitev njihove vloge za slovenski javni sektor bo Služba Vlade RS za digitalno preobrazbo opredelila namensko vlogo skrbnika podatkov znotraj vsakega ministrstva in vzpostavila mrežo skrbnikov podatkov, ki bi jih združevala. Več >>

V Poročilu o zrelosti odprtih podatkov Slovenija ohranja odlično 9. mesto

Evropska komisija je objavila Poročilo o zrelosti odprtih podatkov za leto 2022 (Open Data Maturity Report 2022). Slovenija je prevzela prvo mesto v skupini hitrih sledilcev (Fast Trackers) in v skupni oceni ohranila odlično 9. mesto.

Vir: Open Data Maturity Report: Slovenia

Poročilo, ki ga za komisijo zadnjih osem let pripravlja CapGemini Invent, predstavlja napredek, ki so ga evropske države dosegle pri spodbujanju objave in ponovne uporabe odprtih podatkov, ter različne prednostne naloge, ki so si jih zastavile, da bi to omogočile. V preteklem letu smo zbrali 91,6 odstotkov vseh možnih točk in se s tem uvrstili na 9. mesto, letos pa smo kljub spremenjeni metodologiji z 90 odstotki točk ohranili 9. mesto. Več >>

Poročilo UCL o odprti znanosti

University College London (UCL), soustanovitelj Focus on Open Science Series, je objavil poročilo za leto 2022 o podpiranju raziskav in prispevanju k razvoju družbe. V zadnjem letu je skupina Knjižnica, kultura, zbirke in odprta znanost (LCCOS) nadaljevala z inovacijami za podporo uporabnikom in partnerjem. LCCOS je nova skupina znotraj Urada podrektorja (raziskave, inovacije in globalna angažiranost).

Povezava

Predstavitve projektov občanske znanosti v Združenih narodih med ženevskim forumom

Povezava do YouTube kanala @GenevaForumEN

Program: 

Wednesday 13th December, 3-5pm : International Conference on Participatory Research, Citizen Sciences, Crowd-Innovation and Fab Labs

▪ The Whitebook “Citizen Science Strategy 2030 for Germany”  Mrs Christin LIEDTKE, Helmholtz Association, Germany

▪ Opportunities and Challenges with Citizen Science. Mr Frederic ANDRES, National Institute of Informatics, Japan, www.nii.ac.jp

▪ Start2park ; Determining, Explaining and Predicting Cruising for Parking. Mrs Larissa KOENIG, Research Lab for Urban Transport, Germany, www.frankfurt-university.de/en/about-us/faculty-1/research-institute-ffin/specialist-groups-of-the-ffin/relut

▪ What role will the co-evolution of the technologies of the 4th industrial revolution play for a sustainable society? Mr Sujin BAE, Kyunghwa HWANG, Minjeong SUH, and Ohbyung KWON, Kyung Hee University, Republic of Korea, http://4ir.khu.ac.krhttp://caitech.khu.ac.kr

▪ Zurich greened participatory – cool down your city! Mr Dominik FEHR, su-pa.net / “Züri begrünt” partizipativ, Switzerland, https://su-pa.net/

▪ To what extent do children have rights, an awareness of their rights and the ease to which they can apply their rights in individual member countries : A citizen Research project. Mr Monty LORD, Young Legal Eagles, United Kingdom, https://YoungLegalEagles.com

▪ The responsibility of structural adjustment plans on poverty in Central Africa: the case of Cameroon. Mrs Nathalie NKUM, Switzerland

▪ Citizen Science project to assess water quality, combining laboratory analysis and technology. Mr Mathieu ROUZET and Mr Arthur GAUTHIER, ONG Objectif Sciences International – OSI-WATER WATCH, France, www.osi-water-watch.org

▪ RCA : The challenges of sustainable development through the ACD. Mr Eric GABIRAULT, ACD (Actions Centrafrique Developpement)

▪ «The Horse» concept – Collaborative Projects across Cultures. Mrs Eliane SUTER, su-pa.net / THE ! association, Switzerland, https://the-horse.education

▪ The impact of the boxwood borer in the Drôme (South East of France). Mr Antoine CLEMENT and Maxence NGAMBA, OSI-PERCEPTION, France, www.osi-perception.org

▪ OSI PANTHERA – Participatory research program on the snow leopard and its ecosystem. Mrs Anne-Lise CABANAT, OSI-PANTHERA, Kirghisztan, www.osi-panthera.org

▪ Participatory research project on kelps. Mrs Lilou EYDELY, OSI-CETIS, France, www.osi-cetis.org

▪ Gamers for Science: How to Change the World in Small Steps. Mr Attila SZANTNER, Massively Multiplayer Online Science (MMOS), Switzerland, http://mmos.ch

▪ Successes and failures of the first Swiss Crowdfunding plattform for science. Mr Mirko BISCHOFBERGER, We Make It, Switzerland, science.wemakeit.com

Thursday 14th December, 3-4pm: Inclusive education and project-based learning

▪ Role of Education as an instrument of social change and development. Mr Touseef MOHAMMAD, Waltham International College, United Kingdom, www.wic.ac.uk

▪ The Role of Civil Society Partnerships in Transforming Timor-Leste’s Education Sector: A Case Study of NGO BETTER. Mr Maxim MANCINO, Building East Timor Through Education & Resources (BETTER), Australia, https://bettertimor.org/

▪ “Terre de mémoires”: the projet to form, transmit and sensitize inhumanities through the arts to reconcile humans. Mrs Anouk BERTAUX, Terre de Mémoire, France, terredememoires.com

▪ Small Islands Education for Sustainable Development Program through STEM. Mr Diego ACEVEDO, University of Aruba, KU Leuven


▪ Development of a participatory research project at the example of Effective Microorganisms in Germany-Austria-Switzerland (D.A.CH). 
Mrs Tania HABEL, OSI-GERMANY, Germany, www.wissenschafts-camps.de


▪ OSI-Kirghizstan : Participatory science missions in Kyrgyzstan. 
Mrs Anne-Lise CANABAT, OSI-KIRGHIZSTAN, Kirghizstan, www.osi-ngo.org/groupes-locaux/article/osi-kirghizistan


▪ Feedback from an expedition of the Participatory Research Program OSI-Panthera. 
Mrs Camille PONCON, OSI-Panthera, France, www.osi-panthera.org


▪ Towards restoration of the Przewalski horse and its ecosystem in Western Mongolia. 
Mrs Héléna NITZE, Chargée de Développement, Pôle Ecotourisme Scientifique, TAKH – Centre des chevaux de Przewalski, France, https://www.reversethered.org/stories/przewalski-horse


▪ Project-Based Learning for Global Climate Justice. Taylor HAUSBURG and Zachary HERRMANN, University of Pennsylvania, United States, www.gse.upenn.edu/academics/center-professional-learning


▪ Globalisation is about creating a new kinetic system, not centralising old models. 
Mrs Mar INTROINI, The Sustainability Reader, Spain, https://thesustainabilityreader.com


▪ Social representations of specialized teachers on the schooling of children with disabilities in Burundi. Mr Révérien NSIMIRIMANA, Université de Bordeaux, Burundi, www.u-bordeaux.fr


▪ Building Equity through Participatory Action Research ; Lessons from the Center to Advance Racial Equity Policy (CAREP). Mrs Rhianna ROGERS, RAND Corporation – Center to Advance Racial Equity Policy, United States, www.rand.org/well-being/racial-equity-policy.html

You might also be interested in:

Thursday 14th December, 4-5 pm: Conflict Mediation

▪ Company-community mediation for the development of mining areas in the Maghreb. Mr Pascal GEMPERLI, ae-Centre, Switzerland, www.ae-centre.ch

▪ KOKEO, A relay for diplomatic and peaceful communication through the collection of field reports, Mr Bachir Pierre Stéphane SENDIL, Mrs Vaddana KEO, Mr Jean-Marie BUKASA MALU, Mr Kosal TEP, www.kokeo.org


▪ UKRAINIANS AND THE WAR: saving the language, travelling the world. Mrs Nataliya TKACHENKO-GORBACHEVSKAYA, Task Force Translation, a linguistic services provider, Ukraine, www.taskforce.ua/en


▪ Can you consider “free will” as the greatest good of man? Mr Guy BOTTEQUIN, Conflict Mediator, Genève Accord, Switzerland, www.sweetjustice.ch

4. Platforma znanja: »Prihodnost vrednotenja raziskav: prenova od zaveze do izvedbe«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru Platforme znanja vabi na posvet z naslovom »Prihodnost vrednotenja raziskav: prenova od zaveze do izvedbe«. Na posvetu, ki bo potekal 13. decembra 2022 od 10. do 14. ure v Veliki dvorani ministrstva na Masarykovi 16 v Ljubljani, bodo predstavljene informacije o aktualnih pobudah za prihodnji razvoj vrednotenja na področju raziskav na ravni EU ter izmenjana mnenja o izzivih in prioritetah prenove na nacionalni ravni.

Na ravni EU je bil julija letos objavljen Dogovor o prenovi vrednotenja na področju raziskav (Agreement on Reforming Research Assessment) in na tej osnovi s 1. decembrom 2022 vzpostavljena Koalicija za napredek ocenjevanja na področju raziskav (Coalition for Advancing Research Assessment – CoARA), ki so se ji že pridružile tudi nekatere slovenske institucije in organizacije. Ministrstvo organizira posvet z namenom neposredne predstavitve nadaljnjih aktivnosti na ravni EU, ki jih bodo podali predstavniki Evropske komisije, EUA in Science Europe, treh institucij, ki so bile med gonilnimi silami navedenega procesa in mu tudi v prihodnje ostajajo zavezane. Poleg tega bo potekala razprava s ključnimi nacionalnimi deležniki o tem, kaj pobuda pomeni za slovensko raziskovalno okolje ter izmenjava pogledov o glavnih prioritetah, izzivih in možnih rešitvah za izvedbo tovrstne prenove v Sloveniji, zato bo dogodek zasnovan tako, da se zaključi s konkretnimi ugotovitvami in priporočili.

Posvet bo razdeljen na dve panelni razpravi z udeleženci. Prvi del posveta bo namenjen razpravi o procesu prenove na ravni EU in bo s spletno udeležbo govorcev potekal v angleškem jeziku, drugi pa izmenjavi pogledov na prioritete in izzive prenove na nacionalni ravni.

Namen dogodka je spodbuditi aktivnejšo izmenjavo mnenj ter pridobiti čim več odzivov predstavnikov raziskovalne skupnosti. Raziskovalke in raziskovalci so ključni za razvoj sistema vrednotenja. Izjemno pomembno je, da so aktivno vključeni v proces prenove in krepitve načel vrednotenja raziskav, saj se lahko zgolj na takšen način zagotovi široko podporo spremembam v znanstveni skupnosti.


https://www.gov.si/dogodki/2022-12-13-4-platforma-znanja-prihodnost-vrednotenja-raziskav-prenova-od-zaveze-do-izvedbe/

5. generalna skupščina EOSC-A

Generalna skupščina združenja EOSC se je prejšnji teden že petič sestala na spletnem srečanju več kot 200 delegatov, opazovalcev in gostov. Srečanje med kosilom je potekalo 28. in 29. novembra. Prvi dan je bil namenjen proceduralnim zadevam, med drugim volitvam predsednika in dveh upravnih odborov združenja; Odobritev novih članov in opazovalcev; Potrditev ZRSZ 1.1; Odobritev novega operativnega organa EOSC-A, delovne skupine ESFRI RIs; Potrditev delovnega načrta in proračuna za leto 2023. Drugi dan srečanja sta vključevali dve interaktivni seji, eno namenjeno vsaki od 13 delovnih skupin EOSC-A, drugo pa predstavitvi primerov uporabe iz načrta dodatnih dejavnosti (AAP) partnerstva EOSC.

https://eosc.eu/news/eosc-general-assembly-convenes-5th-meeting

Primeri dobrih projektov občanske znanosti, ki so dobili financiranje ERC

https://erc.europa.eu/news-events/events/showcase-projects-citizen-science

Na spletni strani Evropskega raziskovalnega sveta ERC so predstavili najboljše primere občanske znanosti.

Občanska znanost se nanaša na dejavnosti, ki jih izvajajo znanstveniki v sodelovanju ali posvetovanju z javnostjo na kateri koli stopnji raziskovalnega projekta. Vključuje lahko (so)oblikovanje raziskovalnih vprašanj, zbiranje in obdelavo podatkov, interpretacijo in analizo podatkov, objavo in razširjanje rezultatov ali izvajanje orodij in politik.

Na podlagi letnega dogodka ERC 2022 o državljanski znanosti in mejnih raziskavah spodnja predstavitev projektov, ki jih financirajo ERC in drugi programi ES, prikazuje množico pristopov in metodologij znotraj in med disciplinami.

https://erc.europa.eu/news-events/events/showcase-projects-citizen-science

Spletni seminar: Raziskave s področja etničnih in migracijskih študij v Sloveniji

VABILO na spletni seminar ADP: raziskave s področja etničnih in migracijskih študij v Sloveniji

V spletnem seminarju, ki bo potekal v torek, 29. 11. 2022, bomo predstavili novo tematsko zbirko podatkov s področja etničnih in migracijskih študij v Sloveniji. Namen je izboljšati dostopnost in prepoznavnost kakovostnih raziskovalnih podatkov in spodbuditi k oblikovanju živahne in sodelujoče skupnosti s tega področja.

Na seminarju bodo sodelovali raziskovalci in raziskovalke, ki so aktivno sodelovali pri snovanju zbirke oz. so vanjo že prispevali svoje raziskave.

Program dogodka in registracija sta na voljo na povezavi.

Praktična delavnica na temo podatkov in odprtokodne programske opreme za odprto znanost

Praktična delavnica na temo podatkov in odprtokodne programske opreme za odprto znanost Projekt NI4OS-Europe 30. novembra in 1. decembra 2022 organizira dvodnevni hibridni dogodek z naslovom Touching on Data and Open-Source Software for Open Science. Delavnico bodo na lokaciji gostili Inštitut Ruđer Bošković in SRCE na Hrvaškem ter Univerza v Beogradu v Srbiji. Udeleženci in mentorji, ki prihajajo iz drugih držav, se bodo delavnici lahko pridružili na daljavo.

Namen delavnice je osvetliti obstoječa vprašanja in težave, povezane z napredki odprte znanosti in uporabo brezplačne in odprte programske opreme (FOSS) v znanosti, zajela pa bo tudi poglede skupnosti projekta poglede skupnosti NI4OS-Europe in pripomogla k razvijanju idej v zvezi z raziskovalno programsko opremo, orodji in praktičnimi pristopi. Dogodek bo udeležencem in drugim deležnikom pomagal pri reševanju omenjenih vprašanj, služil pa bo tudi kot orodje za promocijo obravnavanih tem in izboljšanje njihovega poznavanja.

Udeleženci se bodo seznanili z obravnavanimi koncepti, razpoložljivimi storitvami NI4OS-Europe in prednostmi programske opreme FOSS. Predznanje o omenjenih temah ni potrebno, saj je cilj delavnice zasnova idej in povečanje zavesti o procesih, ki upoštevajo različne potrebe, vprašanja in perspektive. Z delavnico želi projekt vsem udeležencem ponuditi priložnost, da se naučijo nekaj novega o podatkih v odprti znanosti in upravljanju raziskav z razvijanjem idej in začetnih prototipov na področju obravnavanih tem.

Teme:

  • Kakovost in izboljšave podatkov o storitvah in virih
  • Kako razviti in izboljšati raziskovalno programsko opremo FOSS ali storitev in povečati njen doseg
  • Kako spodbuditi uporabo odprtokodne programske opreme v znanosti
  • Izbira licence FOSS: ocena, izboljšave in priporočila
  • Izboljšanje raziskav in podatkov raziskovalcev
PROGRAM IN PRIJAVA

Delavnica o pripravi dokumentacije pri vključitvi storitev v EOSC


Delavnica o pripravi dokumentacije pri vključitvi storitev v EOSC Projekt EOSC Future 9. novembra 2022 med 13.00 in 15.00 organizira delavnico za vse, ki se srečujete z izzivi pri pripravi dokumentacije storitev za vključitev katalog EOSC.Jasna in izčrpna dokumentacija je nujna za odkrivanje in uspešno uporabo storitev – tako s strani obstoječih kot novih potencialnih ciljnih uporabnikov. Obstaja veliko komponent dokumentacije storitev, vključno z zapisi v katalogu storitev, promocijskimi materiali, navodili za uporabo in priročniki, tehničnimi specifikacijami in bogato komentirano kodo. Prvi od teh je kratek opis storitve, obvezen metapodatkovni element, ki ga je potrebno zagotoviti med vključitvijo storitve v EOSC Marketplace.Dogodek bo zajemal pregled vrst dokumentacije ter razpravo o nekaterih strategijah, ki jih lahko uberemo pri pripravi trajnostnih in učinkovitih opisov storitev. Sledile bodo praktične vaje, ki se bodo osredotočale na to, kako pripraviti opise storitev v skladu z zahtevami protokola za vključitev storitev v EOSC. Udeleženci se lahko interaktivni delavnici priprave opisov pridružijo s svojimi primeri storitev. 
PRIJAVA NA DELAVNICO
Dostopnost