Unescovo regionalno posvetovanje o odprti znanosti za vzhodno Evropo

https://en.unesco.org/science-sustainable-future/open-science/regional-consultations/

Unesco z veseljem napoveduje prihajajoče spletno večstransko regionalno posvetovanje o odprti znanosti za vzhodno Evropo, ki bo 24. septembra med 10. in 13. uro (CEST).

Srečanje bo na platformi Zoom v angleškem in ruskem jeziku. Prijava za sodelovanje je na voljo na: https://unesco-org.zoom.us/meeting/register/tJIkfu6tqD4iGtb6FCJJtU3Kwb81ph562lNR

To spletno srečanje je del niza regionalnih posvetovanj, katerih cilj je oblikovanje globalnega konsenza o odprti znanosti. Zagotavlja platformo za sprejemanje prispevkov vzhodnoevropskih znanstvenikov, financerjev znanosti, oblikovalcev politik, inovatorjev, založnikov in drugih zainteresiranih strani v Unescovo priporočilo o odprti znanosti. Podeljena bodo pridobljena spoznanja in izkušnje regionalnih zainteresiranih strani o razvoju in izvajanju strategij, politik in drugih pobud za odprto znanost ob poznavanju ključnih izzivov in zahtevanih infrastruktur za odprto znanost s predlogi, kako jih premagati, pa tudi področja za mednarodno sodelovanje in mreženje za globalno napredovanje Open Science.

Dostopnost