Novi publikaciji:

Open Science for the 21st Century

https://council.science/wp-content/uploads/2020/06/International-Science-Council_Open-Science-for-the-21st-Century_Working-Paper-2020_compressed.pdf

Dokument je odgovor na svetovno posvetovanje Unesca o odprti znanosti. Združuje področja dela, ki so se razvila znotraj skupnosti Mednarodnega sveta za znanost (ISC) do priprave osnutka delovnega dokumenta, ki bo nadalje razvit po posvetovanju s člani Sveta kot uradni dokument ISC o odprti znanosti.
Prispevek opisuje utemeljitev in izvor sodobnega odprtega znanstvenega gibanja, njegove dimenzije in uporabe. Poroča znanstvenikom, univerzam in UNESCu in drugim zainteresiranim stranem v znanstvenih sistemih o spremembah, ki so potrebne za učinkovito delovanje odprte znanosti. Prispevek vsebuje tudi navedbo ISC projektov in programov, ki so namenjeni podpori vidikov odprte znanosti, kot je opisano v sedanjem akcijskem načrtu ISC 2019-2020. Dodatek vključuje odgovore na posebna vprašanja, ki jih zastavlja UNESCO, podrobni argumenti pa so predstavljeni v glavnem besedilu.

Business Models and Market Structure within the Scholarly Communications Sector

https://council.science/wp-content/uploads/2020/06/ISC-Occasional-Paper-Business-Models-and-Market-Structure-within-the-Scholarly-Communications-Sector_Rupert-Gatti-3.pdf

Dostopnost