Spoštovani,

odprta znanost je krovni izraz za prizadevanja, da bi bili vsi vidiki znanosti in znanja javno dostopni vsem. Pandemija Covid-19 npr. kaže na potrebo po izmenjavi znanstvenih informacij za nadzor trenutne pandemije in preprečevanje novih. Kljub temu, da so znanstveniki v mnogih državah sprejeli izziv, še vedno manjka usklajeno razumevanje pomena, priložnosti in izzivov odprte znanosti.

Zato so Republika Slovenija in več kot 190 drugih držav novembra 2019 naložili Unescu (vodilni organizaciji Združenih narodov z znanstvenim mandatom), da razvije mednarodnopravni instrument za določanje standardov v obliki UNESCO priporočila o odprti znanosti.

Prvi osnutek priporočila je bil razvit v okviru regionalnega posvetovalnega procesa z več zainteresiranimi deležniki iz celega sveta.

Priporočila Unesca so mednarodnopravni instrumenti, v katerih Generalna konferenca UNESCO oblikuje načela in norme za mednarodno ureditev katerega koli posebnega vprašanja in poziva države članice, naj sprejmejo vse potrebne zakonodajne ali druge ukrepe v skladu z ustavno prakso vsake države. Priporočila pravno sicer niso zavezujoča, imajo pa kljub temu moč, da vplivajo na razvoj nacionalnih zakonov in praks.

UNESCO je pozval vse države članice, da prispevajo k pripravi končnega besedila priporočilo o odprti znanosti tako, da posredujejo vsebinske pripombe, prispevke in dopolnila k osnutku besedila, ki je v prilogi. Več informacij o celotnem procesu najdete na povezavi: https://en.unesco.org/science-sustainable-future/open-science/recommendation

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter pri Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO so se odločili, da k pripravi odgovora RS pristopijo čim bolj vključujoče.

Zato vas vljudno vabimo k sodelovanju in vas prosimo, da vaše pripombe, predloge in dopolnitve k osnutku besedila pošljete na naslov: gasper.hrastelj@gov.si najpozneje do 30.11.2020.

GAŠPER HRASTELJ

Slovenska nacionalna komisija za UNESCO / Slovenian National Commission for UNESCO
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenia
(: +386 (0)1 478-4678 7: gasper.hrastelj@gov.si

Dostopnost