41. generalna konferenca UNESCO je sprejela UNESCO Priporočilo o odprti znanosti – Recommendation on Open Science.

MIZŠ je novico objavilo na povezavi: https://www.gov.si/novice/2021-11-27-generalna-konferenca-unesco-sprejela-priporocilo-unesco-o-odprti-znanosti/

Končno besedilo priporočila najdete na povezavi: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949.locale=en

Dostopnost